खुला बोलपत्र सुचना

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Bid Document_compressed-82446 View Download
2 Seal Quatation_compressed-59759 View Download
3 RBPR Reagent Kit Tender-77769-63383 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Tender For Microwave Digester View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सुचना-16650 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 सिलवन्दी दरभाउपत्र आहवानका सचना 1 View Download
2 सिलवन्दी दरभाउपत्र आहवानका सचना 2 View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Suchana दरभाउपत्र (1) View Download
2 Suchana दरभाउपत्र View Download
3 दरभाउ पत्र View Download
4 Suchana View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 मोटरसाईकल र स्कुटरको पुन दरभाउपत्र विस्तृत विवरण View Download
2 मोटरसाईकल र स्कुटरको पुन सिलबन्धि दरभाउपत्र आवहान View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशालाहरुको लागि RBPR Reagent Test Kit (Insecticides) खरिदको लागि बोलपत्र आव्हानको सूचना
1 Invitation for e-Bids View Download
2 सुचना View Download
3 पुन दरभाउपत्र आह्वानको सुचना View Download
4 Amended Document View Download
5 सूचना View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 आसयपत्रको सुचना View Download
2 सुचना संशोधन सम्बन्धमा View Download
3 Suchana View Download
4 Bidding Documents View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Tender Document Of Computer View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
Amendments of Bidding document related to Supply Installation of Equipments
1 View Download
Amendment Notice
2 View Download
Autocad file for vendors
3 View Download
Amendments of Bid Document
4 View Download
Supply, Delivery And Installation of laboratory Equipment's
5 View Download
supply, Delivery and Installation of furniture and Acessories
6 View Download
ल्याब, फर्निचर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र कामकारबाही रद्व गर्ने सम्बन्धि सूचना
7 View Download
Notice ! Notice ! Notice ! About Bid Document
8 View Download
केमिकल्स तथा ग्लासवयर्स सम्वन्धी दरभाउपत्रको कामकारबाही रद्ध गरिएको सूचना सम्वन्धमा
9 View Download
SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF FURNITURE AND ACCESORIES
10 View Download
Tender Document
11 View Download
Standard Bidding Document
12 View Download
आशयको सुचना
13 View Download
Standard Bid Document for the procurement of laboratory equipment
14 View Download
Notice for Invitation for Electronic Bids for the laboratory Equipment
15 View Download
Standard Bidding Document
16 View Download
Invitation for the sealed Quatation
17 View Download
Terms of Reference of Individual Consultant (National)
18 View Download
Request for individual consultant's CV with EOI
19 View Download
Notice !!
20 View Download
आशय पत्र
21 View Download
सूचना
22 View Download
Amended Document
23 View Download
मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदको लागि दरभाउ पत्रको सुचना
24 View Download
Detail Information
25 View Download
26 3 View Download
27 2 View Download
28 tender View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Tender View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 सुचना View Download

Attached Documents
Sn Title Size Type View Download
1 Bid Document of Motorcycle and Scooter View Download