सम्पर्क

नेपाल सरकार

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय

कृषि विभाग

केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो, बीउ र बाली संरक्षण)

हरिहरभवन, ललितपुर

फोन : ०१-५५२०३१४, ०१-५५५३७९१

इमेल: centralaglab.sspp@gmail.com

वेब साइट: www.centralaglab.gov.np