बाली रोग/किराहरुको कृषक तथ्यपत्रहरु


Document Archieve
S.N. Title View Download
1 कृषक तथ्यपत्र-सेतो झिंगा View Download
2 कृषक तथ्यपत्र-सुन्तलाजातको फल कुहाउने ठुलो झिंगा View Download
3 कृषक तथ्यपत्र-सिट्रस ग्रिनिंग रोग View Download
4 कृषक तथ्यपत्र-मकैको ध्वासे थेग्ले रोग View Download
5 कृषक तथ्यपत्र-बन्दाको लाही View Download