सूचना


Document Archieve
sn Title Size Type View Download
1 Amendments of Bidding document related to Supply Installation of Equipments 2 महिना पहिले
12 Jul 2021 - 16:40:39
pdf View Download
2 Amendment Notice 2 महिना पहिले
30 Jun 2021 - 14:44:38
pdf View Download
3 Autocad file for vendors 2 महिना पहिले
27 Jun 2021 - 14:24:52
doc View Download
4 Amendments of Bid Document 2 महिना पहिले
27 Jun 2021 - 12:11:58
pdf View Download
5 Supply, Delivery And Installation of laboratory Equipment's 3 महिना पहिले
16 Jun 2021 - 11:03:45
pdf View Download
6 supply, Delivery and Installation of furniture and Acessories 3 महिना पहिले
04 Jun 2021 - 12:54:46
pdf View Download
7 ल्याब, फर्निचर खरिद सम्बन्धि बोलपत्र कामकारबाही रद्व गर्ने सम्बन्धि सूचना 4 महिना पहिले
05 May 2021 - 16:43:09
pdf View Download
8 Notice ! Notice ! Notice ! About Bid Document 6 महिना पहिले
22 Mar 2021 - 13:16:46
pdf View Download
9 केमिकल्स तथा ग्लासवयर्स सम्वन्धी दरभाउपत्रको कामकारबाही रद्ध गरिएको सूचना सम्वन्धमा 6 महिना पहिले
19 Mar 2021 - 13:32:25
pdf View Download
10 SUPPLY, DELIVERY AND INSTALLATION OF FURNITURE AND ACCESORIES 6 महिना पहिले
15 Mar 2021 - 11:33:17
pdf View Download
11 Tender Document 6 महिना पहिले
01 Mar 2021 - 21:37:00
pdf View Download
12 Standard Bidding Document 7 महिना पहिले
09 Feb 2021 - 15:55:49
pdf View Download
13 आशयको सुचना 8 महिना पहिले
10 Jan 2021 - 10:56:51
pdf View Download
14 Standard Bid Document for the procurement of laboratory equipment 9 महिना पहिले
10 Dec 2020 - 13:08:03
pdf View Download
15 Notice for Invitation for Electronic Bids for the laboratory Equipment 9 महिना पहिले
10 Dec 2020 - 12:44:14
pdf View Download
16 Standard Bidding Document 9 महिना पहिले
06 Dec 2020 - 14:51:21
pdf View Download
17 Invitation for the sealed Quatation 9 महिना पहिले
06 Dec 2020 - 14:49:43
pdf View Download
18 Terms of Reference of Individual Consultant (National) 1 वर्ष पहिले
18 Sep 2020 - 11:41:24
pdf View Download
19 Request for individual consultant's CV with EOI 1 वर्ष पहिले
18 Sep 2020 - 11:39:16
pdf View Download
20 Notice !! 1 वर्ष पहिले
29 Jun 2020 - 12:42:02
pdf View Download
21 आशय पत्र 1 वर्ष पहिले
08 Jun 2020 - 14:44:35
pdf View Download
22 सूचना 1 वर्ष पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:41
pdf View Download
23 Amended Document 1 वर्ष पहिले
20 Jan 2020 - 16:19:07
pdf View Download
24 मोटरसाईकल तथा स्कुटर खरिदको लागि दरभाउ पत्रको सुचना 1 वर्ष पहिले
17 Oct 2019 - 12:40:50
pdf View Download
25 Detail Information 1 वर्ष पहिले
04 Oct 2019 - 16:45:39
pdf View Download

You can register your complaints through the following means