मातहातका निकायहरु

S.N कार्यालयको नाम Website सम्पर्क  Link
1  केन्द्रीय कृषि प्रयोगशाला (माटो,वीउ र बाली संरक्षण )
हरिहरभवन, ललितपुर
http://centralaglab.gov.np/   Open
2 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, पोखरा, कास्की,नेपाल http://pokhara.rbpr.gov.np/   Open
3 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, कालीमाटी, काठमाण्डौं, नेपाल http://kathmandu.rbpr.gov.np/   Open
4 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, अत्तरिया, कैलाली, नेपाल http://kailali.rbpr.gov.np/   Open
5 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, नेपालगञ्ज, बाँके, नेपाल http://banke.rbpr.gov.np/   Open
6 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, बुटवल,रुपन्देही, नेपाल http://rupendehi.rbpr.gov.np/   Open
7 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, नवलपुर, सर्लाही ,नेपाल http://sarlahi.rbpr.gov.np/   Open
8 विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाई, काकडभित्ता, झापा, नेपाल http://jhapa.rbpr.gov.np/   Open

You can register your complaints through the following means